EAS Projekti teavitus

eas_logo

Eesti Geenivaramu ja Antegenesi bioinformaatiliste andmeanalüüside töövoo ristvõrdlus

Eesmärk:
Antegenes on välja arendanud ja turule toonud vähiriske hindavad geneetilised testid. Testide oluliseks osaks on tarkvaraline analüüs, mis järgneb AG töövoos geneetiliste andmete ettevalmistusele laboris.

Projekti eesmärgiks on kontrollida Antegenesi testide tulemuste arvutamiseks kasutatava bioinformaatilise töövoo samasust võrreldes samal eesmärgil Eesti Geenivaramus (Tartu Ülikooli Genoomika instituut, EGV) kasutatava töövooga.

Geenivaramu teostas eelnevalt genotüpiseeritud isikute andmetel polügeensete riskiskooride arvutamiseks vajaliku bioinformaatilise analüüsi. Andmetelt hinnatud riskiskooride tulemusted seatakse võrdlusesse bioinformaatiliste analüüside tulemustega Antegenesist ning analüüsitakse tulemuste varieeruvuste sõltuvust erinevate analüüsis kasutatavate parameetrite korral.

Vastav võrdlusanalüüs võimaldab Antegenesil võrrelda oma analüüsi referentsiga ning valida oma töövoogu parameetrid, mis tagavad tulemuste väikseima varieeruvuse.

Tulemused:
Projekti tulemuseks oli hinnang tulemuste erinevustele ning täpsustatud analüüsiparameetrid, mida on võimalik riskitestide töövoogu integreerida, Planeeritud eesmärgid õnnestus täita oodatud mahus. Koostati kogum võrreldavaid andmestikke, teostati planeeritud analüüsid ning jõuti kasutatavate lõpptulemusteni. Uuringu tulemusena hinnatud parameetrid integreeriti toote pakkumisel kasutatatavate mudelite tulemuste arvutamisse.

Projekt teostati ajavahemikul 20.04.2020 – 20.09.2020 eelarvega 7470 EUR + käibemaks. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kogumahus 5976 EUR.