Saatekiri Antegenesi testide teostamiseks

Saaja:
OÜ Antegenes
Reg. nr. 14489312
Tegevusluba: L04685
Aadress: Raatuse 77, Tartu 50603
Telefon: +372 5377 8141
E-post: info@antegenes.com

    Partneri/Edasimüüja informatsioon:

    Patsiendi informatsioon:    DNA kit'i tarneinfo (valikuline):