Projekt AnteNOR

Polügeense riskiskoori tehnoloogial põhineva rinnavähi täppisennetuse rakendamine

Projekti elluviimise periood: 01.07.2021-30.04.2024
Toetuse summa: 761 360,20 €
Projekti summa: 1 523 025 €

Antegenes on toonud meditsiiniseadmete turule rinnavähi geneetilist riski hindava testi AnteBC, mis põhineb polügeense riskiskoori tehnoloogial. AnteBC võimaldab eristada naiste geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning anda selle alusel täpsemad soovitused rinnavähi ennetuseks ja varajaseks avastamiseks.

 • Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames.
 • Partners

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on AnteBC testi rakendamine Norra naiste rinnavähi sõeluuringus. Praegune rinnavähiennetus on vanuse põhine, kuid AnteBC rakendamine sõeluuringu valiku tegemisel võiks vähendada rinnavähi suremust ~20%. Projekti käigus valmistatakse ette AnteBC testi viimine Norra turule: koostöös Norra partneritega hinnatakse AnteBC toimivust Norra rahvastikus, viiakse läbi pilootuuring ning koostatakse dokumentatsioon Norra tervishoiusüsteemis avaliku rahastuse taotlemiseks.

Projekti tulemus

Projekti lõpuks on analüüsitud AnteBC testi toimivust Norra rahvastiku geneetilistel andmetel, viidud läbi edukas kliiniline uuring Norra raviasutustes ning koostatud vajalik teaduslik ja regulatiivne dokumentatsioon rinnavähi täppisennetuse rakendamiseks. Samuti on läbi viidud vajalikud tervishoiu valdkonna koolitused.

Meist

Antegenes on innovatsioonile suunatud tervisetehnoloogia ettevõte ja meditsiinilabor, mis loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

Projekti progress

Juuli – detsember 2021

 • AnteNOR projekti algus
 • Green ICT projekti mainiti Delfi Ärilehe artiklis
 • Kaardistasime ja intervjueerisime Norra peamisi sidusrühmi, kes töötavad rinnavähi ja rinnavähi mammograafilise sõeluuringu valdkonnas
 • Taotlesime ja saime eetikakomitee heakskiidu geneetilise analüüsi uuringuks
 • Alustasime Norra geneetiliste andmete analüüsi
 • Antegenes liitus Oslo vähiklastriga (Oslo Cancer Cluster)
 • Ettekanne AnteNOR projekti ja Antegenesi kohta Oslo Cancer Cluster’i virtuaalsel aastakoosolekul 15. detsembril

Jaanuar – juuni 2022

 • Alustasime koostööd Oecona AS-iga
 • Osalesime maailmanäitusel EXPO 2020 Dubais, et arendada rahvusvahelist koostööd
 • Green ICT projekti mainiti e-Estonia blogi artiklis
 • Alustasime Norra tervishoiu põhise kulutõhususe analüüsi väljatöötamist
 • Oslo Cancer Cluster ja Antegenes korraldasid Oslos AnteNOR seminari
 • Kliinilise pilootuuringu protokoll on loodud ja valmis
 • Taotlus AnteNOR kliinilise pilootuuringu läbiviimiseks esitati piirkondlikule eetikakomiteele

Juuli – detsember 2022

 • Saime eetikakomitee heakskiidu uuringu läbiviimiseks Oslo Ülikooli haiglas ja Vestre Vikeni haiglas.
 • Kliiniline uuring registreeriti andmebaasis ClinialTrials.gov.
 • Töötasime välja kliinilise uuringu logistika teekonnad, uuringu assistent kaasati Vestre Vikeni haiglas.
 • Viisime läbi Antegenesi PRSi toimivuse retrospektiivse hindamise Norra andmetel. Esialgsed tulemused on koostatud ja esitletud plakatina Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine 2022 konverentsil “Precision Medicine Research And Implementation: Rebooting In The Nordics Post-Covid” (3-4 november 2022, Kopenhaagen, Taani) (Akdeniz et al. “Implementation of polygenic risk score guided breast cancer prediction in Norwegian data”).
 • Oecona töötas välja kulu-kasulikkuse esialgse mudeli Norra tervishoiukeskkonna jaoks. Alustati koostööd Rootsi tervishoiuökonomistidega.
 • Töötati välja Norra tervishoiule omased tervishoiutehnoloogia hindamise ja juurutamise võimalused.
 • Artikkel “Preventing breast cancer in Norway” on kirjutatud ja avaldatud Oslo vähiklastri veebisaidil.

Jaanuar – juuni 2023

Juuli – detsember 2023

 • Tervisetehnoloogia hindamisaruanne on valminud ja toimik välja töötatud. See toetab Norras riikliku rahastuse taotluse väljatöötamist.
 • Kliiniline uuring viidi läbi Oslo Ülikooli haiglas ja Vestre Vikeni haiglas.
 • Kliinilise uuringu andmed on analüüsitud ja esialgsed tulemused esitleti 6. novembril Oslos toimunud AnteNOR projekti tulemuste seminaril.
 • Polügeense riskiskooride võrdlemine praeguste rinnavähi riski hindamise meetoditega on tehtud.
 • Geneetikal põhineva rinnavähi sõeluuringu programmi juhise dokumendi kavandi väljatöötamist jätkati.
 • Ajakirjas MDPI Cancer avaldati artikkel pealkirjaga „A Breast Cancer Polygenic Risk Score is feasible for risk-stratification in the Norwegian population“. Loe rohkem siit.
 • 12. oktoobril avaldati ajakirjas SAGE Journal artikkel “Implementation of Risk-Stratified Breast Cancer Prevention With a PRS test in Clinical Practice“. Loe rohkem siit.
 • Oslo vähiklastri veebisaidil kirjutati ja avaldati kaks artiklit:
  6. septembril Norra kliiniliste ja geneetiliste andmete analüüside kohta.
  10. novembril AnteNOR projekti tulemuste seminari kohta.
 • Peeter Padrik osales Vilniuses European Hereditary Tumour Group’i aastakoosolekul, kus pidas ettekande teemal “Clinical Applications of Breast Cancer Polygenic Risk Score Testing in Women”.

Jaanuar – aprill 2024

 • Denise O’Mahony pidas jaanuaris Golis toimunud Norra Bioteaduste Seltsi koosolekul suulise ettekande pealkirjaga „Polygenic Risk Scores in Sporiadic Breast Cancer Cases in Norway“.
 • Tone Hovda esitles kliinilise uuringu tulemusi tutvustava ettekandega Euroopa radioloogiakongressil Viinis.
 • Tone Hovda pidas kliinilist uuringut tutvustava ettekande Rinnavähi diagnostika ja ravi riiklikul kliinilisel konverentsil Drammenis.
 • Kristine Sahlberg pidas Kagu-Norra Ülikoolis naiste tervise konverentsil ettekande „Towards personalised breast cancer screening“.
 • Kristine Sahlberg pidas kliinilise uuringu tulemusi tutvustava ettekande National Network for Breast Cancer Research üritusel Stavangeris.
 • Krista Kruuv-Käo tutvustas AnteNOR projekti ja tulemusi Uppsalas seminaril „BRIGHT Breast Cancer Precision Prevention – presenting results from Sweden, Estonia and Portugal“.
 • AnteNORi meeskond korraldas 30. aprillil Oslos AnteNORi lõpuseminari „Results from the AnteNOR projects – Norway’s way towards precision prevention“. Loe selle kohta lähemalt siit.
 • Oslo vähiklastri veebisaidil avaldati kaks artiklit:
  1. Kliinilise uuringu tulemuste kohta.
  2. AnteNORi lõpuseminari kohta.

Projekti kontakt

 • Peeter Padrik, MD, PhD Asutaja & Tegevjuht