Polügeense riskiskoori testid kliiniliseks kasutuseks

Antegenes pakub tervishoius kasutamiseks innovaatilisi geeniteste, mis põhinevad polügeense riskiskoori (PRS) tehnoloogial.

Testid hindavad inimese geneetilist riski enamlevinud vähivormide suhtes, sealhulgas rinnavähi (AnteBC), eesnäärmevähi (AntePC), jämesoolevähi (AnteCRC) ja naha melanoomi (AnteMEL) riski.

illustration

Meie eesmärk on vähendada vähki haigestumist ja suremust pakkudes individuaalsetel geneetilistel riskidel põhinevat sõeluuringut ja ennetust.

Polügeense riskiskoori testid, mis vastavad Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja Norras kliiniliseks kasutamiseks ettenähtud regulatsioonidele.

 • Rinnavähi polügeense riskiskoori test AnteBC

  Naistele vanuses 30 kuni 75 eluaastat

 • Eesnäärmevähi polügeenne riskiskoori test AntePC

  Meestele vanuses 40-70

 • Jämesoolevähi polügeenne riskiskoori test AnteCRC

  Naistele ja meestele vanuses 40-75

 • Naha melanoomi polügeenne riskiskoori test AnteMEL

  Naistele ja meestele vanuses 18-70

Meid usaldavad partnerid üle Euroopa

Testi tulemused

Antegenesi polügeense riskiskoori testi tulemused annavad teavet inimese polügeense riskitaseme kohta konkreetse vähi tekkeks. See sisaldab:

 • vähi spetsiifiline polügeenne riskiskoor
 • konkreetse vähi absoluutne risk järgmise 10 aasta jooksul
 • suhteline risk võrreldes teiste inimestega samas vanuserühmas ja elanikkonnas keskmiselt.

Tervishoius kasutamise toetamiseks sisaldavad testi raportid ka kliinilisi soovitusi vähi personaliseeritud ennetuseks, mis põhinevad polügeense riskiskoori tasemetel. Kliinilised soovitused annavad infot:

 • Millises vanuses ja kuidas peaks inimene alustama konkreetse vähi sõeluuringuga.
 • Kas inimene peaks vähi ennetamiseks võtma täiendavaid meetmeid.
 • Milliseid võimalikke muutusi ja sümptomeid peaks inimene nende vähivormide puhul jälgima.

Kliinilised soovitused ei ole CE-märgisega IVD testi osa, kuid neid annab Antegenes kui ametlik tegevuslubadega tervishoiuasutus. Teised tervishoiutöötajad võivad neid soovitusi vajadusel muuta, võttes lisaks polügeensele riskile arvesse ka muid riskitegureid.

Vaata AnteBC testi näidisraportit

Paindlikud lahendused kliiniliseks kasutamiseks

Meie erinevad lahendused loovad paindlikkuse PRS-testide rakendamiseks vastavalt erinevate tervishoiuasutuste ja tervishoiusüsteemide vajadustele.

 • Geneetilise riski testid

  Põhjalik polügeense riskiskoori test, mis sisaldab DNA kogumise komplekti, genotüpiseerimist, geneetilist analüüsi ja raporti koostamist (CE-märgisega meditsiiniseade (IVD)).

 • Tarkvara teenusena

  PRS-test ainult CE-märgisega tarkvaralise meditsiiniseadmena. Juba genotüpiseeritud või sekveneeritud andmeid saab kasutada geneetiliseks analüüsiks ja PRS-testi raporti koostamiseks. See tähendab, et Antegenese teste saab kasutada tervishoiuasutustes ainult CE-märgisega meditsiinitarkvarana, kui genotüpiseerimist või sekveneerimist teostab kohapealne labor.

Regulatiivsetele nõuetele vastav

Kõik testid on kliiniliseks kasutuseks CE-tähisega registreeritud in vitro meditsiiniseadmed (IVD) EUDAMED andmebaasis, Eesti meditsiiniseadmete andmebaasis ja Ühendkuningriigi MHRA registris (GMDN kood: 59918) ning on mõeldud kasutamiseks ametlikes tervishoiuteenustes.

ISO 13485 sertifikaat Alates aastast 2020 vastab Antegenes OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 13485:2016 standardile.
illustration

Polügeense riskiskoori tehnoloogia

Polügeenne riskiskoor on genoomis esinevate üksikute geneetiliste variantide ehk SNP-de põhjal hinnatud arvutuslik näitaja, mis iseloomustab geneetilist eelsoodumust uuritavatele tunnustele. PRS võtab arvesse suurel hulgal haigusega seotud geneetilisi variante, millest igaüks kas tõstab või langetab haigusriski.

Metoodika seob nende geneetiliste variantide seisu inimese genoomis ning nende teadaoleva mõju ning summeerib selle koguhinnanguks haigusriskile. Iga üksik geneetiline variant mõjutab haiguse koguriski vähe, aga nende mõju kombineerimine annab kliiniliselt olulise hinnangu.

PRS-id pärinevad suuremahulistest geneetilistest assotsiatsiooniuuringutest, näiteks genoomi hõlmavatest assotsiatsiooniuuringutest (GWAS), mis tuvastavad spetsiifiliste vähivormidega seotud ühised geneetilised variandid. Nende variantide mõjusid kokku võttes annab PRS hinnangu indiviidi vähktõve tekkeriskile võrreldes üldpopulatsiooniga.

Rahvusvahelised projektid

Kliinilise rakendamise projektid, mida toetavad juhtivad institutsioonid üle Euroopa

 • BRIGHT

  Rinnavähi personaliseeritud ennetamise rakendamine Eestis, Rootsis ja Portugalis.

  BRIGHT-projekti eesmärk on Euroopa tervishoius rakendada geneetilistel riskidel põhineva rinnavähi personaalse sõeluuringu ja ennetamise programmi 35-49 aastastele naistele.

  Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Tervisekassa, Uppsala regioon, IESE Business School, GE Healthcare, Lisbon Hospital de Santa Maria.

  Toetavad
 • AnteNOR

  Polügeense riskiskooril põhineva rinnavähi personaliseeritud ennetamise rakendamine Norra tervishoius.

  Projekt AnteNOR uurib, kuidas parandada rinnavähi ennetamist ja varajast avastamist Norras, kasutades rinnavähi polügeense riskiskoori testi AnteBC.

  Projekti partneriteks on Oslo ülikool, Oslo ülikooli haigla, Vestre Viken Hospital Trust ja Oslo vähiklaster.

  Toetavad

Võta meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi või soovite lisainformatsiooni testide kasutamise kohta, palun võtke ühendust meie meeskonnaga

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.