Juhis geeniandmete taotlemiseks Tartu Ülikooli Eesti geenivaramust

Juhis geeniandmete taotlemiseks Tartu Ülikooli Eesti geenivaramust

Geenidoonorina olete juba loovutanud Eesti geenivaramule oma geeniproovi, mis on vajalik Teie geneetilise riski hindamiseks. Ilma Teie poolt geenivaramus hoitavate andmete edastamiseta ei ole Antegenesil võimalik Teile tulemusi analüüsida. Ligipääs Teie geeniinfole on ainult geenidooril endal või tema poolt volitatud isikutel.

Pärast allpool olevate sammude läbimist saab Antegenes alustada Teie proovi töötlemisega. Teid teavitatakse 1-nädala jooksul tulemuste valmimisest.

Vajuta "+" nupule, et näha kogu informatsiooni.

Samm 1 - Sooviavalduse vormi täitmine tasuta testi saamiseks

Ühe tasuta testi saamiseks on vajalik täita sooviavalduse vorm. Kui Te ei ole seda veel teinud, siis palun täitke sooviavalduse vorm siin.

Samm 2 - Avalduse esitamine geenivaramule

 • Laadige alla avalduse vorm.
 • Tutvuge avaldusega, lisage oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 • Digiallkirjastage avalduse fail (allkirjastamise juhend). Allkirja saab anda ID-kaardi, mobiil-ID või smart-IDga.
 • Saatke allolev kiri ning täidetud ja digiallkirjastatud avaldus e-mailiga aadressile avaldused@geenidoonor.ee

Tere
Palun väljastada kaasas oleva allkirjastatud avalduse põhjal minu geeniandmed.


Parimate soovidega
TeieEesnimi TeiePerenimi

 • Andmed väljastatakse Teile kahe kuu jooksul (seoses avalduste suure mahuga on geenivaramu poolne väljastusaeg kuni kaks kuud). Kui andmed on väljastamiseks valmis, siis saadab geenivaramu Teie e-mailile lingi ning salasõna oma geeniandmetele ligipääsemiseks.
 • Geeniandmete üleslaadimisel ei ole tähtaega (saate seda teha ka pärast kampaania lõppu).
 • Andmete väljastamisel geenidoonorile hoitakse geeniandmeid jätkuvalt edasi ka geenivaramus.

Samm 3 - Andmete lahtipakkimine ehk dekrüpteerimine

 • Vajutage geenivaramu poolt Teile e-mailis saadetud lingile, sisestage e-mailis antud salasõna ning tõmmake failid arvutisse.
 • Ühendage arvutiga ID-kaardi lugeja ja oma ID-kaart. Veenduge, et Teil on kehtivad ID-kaardi sertifikaadid.
 • Dekrüpteerige ehk pakkige lahti Teile saadetud .cdoc laiendiga fail kasutades Digidoc rakendust (Dekrüpteerimise juhend).  Dekrüpteerimine ei ole keeruline ja toimub Digidoc rakenduses ühe nupu vajutusega. Pärast dekrüpteerimist salvestage dekrüpteeritud failid Teile sobivasse asukohta. Failid saate arvutisse salvestada vajutades nool alla nupule (tähistatud pildil) ning seejärel valida arvutis kaust, kuhu failid salvestada. Dekrüpteeritud DNA-andmed on kas Genoom.vcf.gz või Genoom.vcf lõpuga ning mahult mõne MB suurune.
  digidoc decrypt and save file
  *Digidoc rakendus võimaldab kahjuks dekrüpteerida andmeid ainult ID-kaardiga.

 • NB! Ärge hoiustage oma geeniandmeid ebaturvalistes seadmetes ega jagage neid tundmatutel veebilehtedel, mille puhul Te pole veendunud, et andmete haldaja Teie andmeid seaduskohaselt töötleb.

Samm 4 - Andmete turvaline edastamine Antegenesile

Pärast Teie poolset testimise sooviavaldust avati Teile my.antegenes.com keskkonnas konto, mille kohta saadeti ka e-mail.

 • Palun logige sisse my.antegenes.com keskkonda, tuvastage oma isik (mobiil-ID, smart-ID või ID-kaardiga) ning kinnitage andmete käitlemiseks vajalikud nõusolekuvormid iga tellitud testi kohta.
 • Pärast eelmainitud toimingute teostamist avaneb geeniandmete üleslaadimise võimalus. Palun laadige ülesse enda arvutisse salvestatud fail nimega Genoom.vcf või Genoom.vcf.gz. Palume mitte üles laadida .cdoc ega .xml lõpuga faili!