Juhis geeniandmete taotlemiseks Tartu Ülikooli Eesti geenivaramust

Juhis geeniandmete taotlemiseks Tartu Ülikooli Eesti geenivaramust

Geenidoonorina olete juba loovutanud Eesti geenivaramule oma geeniproovi, mis on vajalik Teie geneetilise riski hindamiseks. Ilma Teie poolt geenivaramus hoitavate andmete edastamiseta ei ole Antegenesil võimalik Teile tulemusi analüüsida. Ligipääs Teie geeniinfole on ainult geenidooril endal või tema poolt volitatud isikutel.

Pärast allpool olevate sammude läbimist saab Antegenes alustada Teie proovi töötlemisega. Teid teavitatakse 1-nädala jooksul tulemuste valmimisest.

Vajuta "+" nupule, et näha kogu informatsiooni.

Samm 1 - Sooviavalduse vormi täitmine tasuta testi saamiseks

Ühe tasuta testi saamiseks on vajalik täita sooviavalduse vorm. Kui Te ei ole seda veel teinud, siis palun täitke sooviavalduse vorm siin.

Samm 2 - Avalduse esitamine geenivaramule

 • Laadige alla avalduse vorm.
 • Tutvuge avaldusega, lisage oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 • Digiallkirjastage avalduse fail (allkirjastamise juhend). Allkirja saab anda ID-kaardi, mobiil-ID või smart-IDga.
 • Saatke allolev kiri ning täidetud ja digiallkirjastatud avaldus e-mailiga aadressile avaldused@geenidoonor.ee

 

Tere
Palun väljastada kaasas oleva allkirjastatud avalduse põhjal minu geeniandmed.


Parimate soovidega
TeieEesnimi TeiePerenimi

 

 • Andmed väljastatakse Teile kahe kuu jooksul (seoses avalduste suure mahuga on geenivaramu poolne väljastusaeg kuni kaks kuud). Kui andmed on väljastamiseks valmis, siis saadab geenivaramu Teie e-mailile lingi ning salasõna oma geeniandmetele ligipääsemiseks.
 • Geeniandmeid saate üles laadida ka pärast 1. maid.
 • Andmete väljastamisel geenidoonorile hoitakse geeniandmeid jätkuvalt edasi ka geenivaramus.

Samm 3 - Andmete lahtipakkimine ehk dekrüpteerimine

 • Vajutage geenivaramu poolt Teile e-mailis saadetud lingile, sisestage e-mailis antud salasõna ning tõmmake failid arvutisse.
 • Ühendage arvutiga ID-kaardi lugeja ja oma ID-kaart. Veenduge, et Teil on kehtivad ID-kaardi sertifikaadid.
 • Dekrüpteerige ehk pakkige lahti Teile saadetud .cdoc laiendiga fail kasutades Digidoc rakendust (Dekrüpteerimise juhend).  Dekrüpteerimine ei ole keeruline ja toimub Digidoc rakenduses ühe nupu vajutusega. Pärast dekrüpteerimist salvestage dekrüpteeritud fail Teile sobivasse asukohta. Digidoc rakendus võimaldab kahjuks dekrüpteerida andmeid ainult ID-kaardiga.
  • Dekrüpteeritud fail on kas vcf.gz või .vcf lõpuga ning mahult mõne MB suurune.
 • NB! Ärge hoiustage oma geeniandmeid ebaturvalistes seadmetes ega jagage neid tundmatutel veebilehtedel, mille puhul Te pole veendunud, et andmete haldaja Teie andmeid seaduskohaselt töötleb.

Samm 4 - Andmete turvaline edastamine Antegenesile

Pärast Teie poolset testimise sooviavaldust avati Teile MyAntegenes keskkonnas konto, mille kohta saadeti ka e-mail.

 • Palun logige oma kontole sisse, tuvastage oma isik (mobiil-ID, smart-ID või ID-kaardiga) ning kinnitage andmete käitlemiseks vajalik nõusolekuvorm.
 • Pärast eelmainitud toimingute teostamist avaneb geeniandmete üleslaadimise võimalus. Geeniandmete üleslaadimiseks lisage Teile geenivaramust saadetud dekrüpteeritud andmed (.vcf või .vcf.gz lõpuga mitte .cdoc lõpuga fail). Palume mitte üles laadida *.xml lõpuga faili, sest tegemist on dekrüpteerimata andmetega!