Eesnäärmevähi polügeense riskiskoori test

AntePC

AntePC on geneetiline test, mis hindab mehe riski haigestuda eesnäärmevähki, kasutades polügeense riskiskoori (PRS) tehnoloogiat. Individuaalse riski hindamine võimaldab täpsemat ja efektiivsemat eesnäärmevähi ennetust ja sõeluuringut. Testi eesmärgiks on eesnäärmevähi haigestumuse ja suremuse vähendamine. AntePC test on soovitatud meestele vanuses 40 kuni 70 eluaastat.

AntePC teaduslik taust
illustration

AntePC testi olemus ja eesmärk

 • AntePC testi lühitutvustus

  AntePC on kliiniliseks kasutuseks CE-tähisega registreeritud in vitro meditsiiniseade (IVD) (Eesti MSA kood: 14952).

  Testi tulemused annavad informatsiooni individuaalse polügeense riski kohta eesnäärmevähi tekkeks. See sisaldab eesnäärmevähi spetsiifilise PRS väärtuse, absoluutse riski hinnangu eesnäärmevähi tekkeks järgmise 10 aasta jooksul ja suhtelise riski võrdluse samas vanuses ja samas populatsioonis olevate meeste keskmisega.

  Sõltuvalt rakendamisest võib testi raport sisaldada individuaalseid kliinilisi soovitusi eesnäärmevähi haigestumus- ja suremusriski vähendamiseks:

  • Millises vanuses peaks mees alustama sõeluuringut ja kuidas
  • Kas mees peaks rakendama täiendavaid meetmeid eesnäärmevähi ennetuseks
  • Millistele võimalikele eesnäärmevähiga seotud haigustunnustele peaks mees pöörama tähelepanu.
 • AntePC testi eesmärk

  AntePC testi eesmärk on vähendada eesnäärmevähist tingitud suremust. Testi tulemused võimaldavad täpsemad soovitused eesnäärmevähi sõeluuringuks ja täiendavateks ennetusmeetmeteks. Eesnäärmevähi riskide eristamine suurendab eesnäärmevähi ennetamise meetodite täpsust ja efektiivsust. AntePC test integreerib PRS-tehnoloogia sõeluuringuprogrammidesse, võimaldades personaalseid soovitusi tõhusamaks esmaseks ja teiseseks ennetamiseks.

 • AntePC testi metoodika

  PRS arvutamiseks kasutab AntePC indiviidi DNA genotüpiseerimise andmeid ja summeerib 121 eesnäärmevähiga seotud ükskiknukleotiidide polümorfismide (SNP) kogumõju.

  AntePC testi arendamisel on analüüsitud ja valideeritud erinevate PRS-de riskide eristusvõimet Eesti Geenivaramu ja UK Biopanga anonüümsete rahvastikuandmete põhjal. Suuremahuliste geeniandmete põhjal võrreldi erinevaid rahvusvahelises teaduskirjanduses avaldatud riskiskoore. Parima skoori riskiennustusvõime hinnati täiendavalt iseseisvate andmete põhjal ja arendati edasi testiks (1). AntePC testi aluseks olev PRS on adapteeritud ja valideeritud kliiniliseks kasutuseks Schumacher jt. publikatsiooni andmete põhjal (2).

  AntePC poolt kasutatavad geneetilisi riskivariante hindavad uuringud on läbi viidud valdavalt Euroopa päritoluga populatsioonidel, kuid on täiendavalt adapteeritud teistele etnilistele gruppidele UK Biopanga etniliste gruppide andmete põhjal.

  AntePC test on arendatud tervisetehnoloogia ettevõtte Antegenes poolt ja teostakse Antegenesi meditsiinilaboris.

 • AntePC testi piirangud
  • AntePC test ei ole kasutatav eesnäärmevähi diagnoosimiseks.
  • AntePC testi alusel hinnatud kõrgenenud risk ei tähenda, et inimene haigestub elu jooksul eesnäärmevähki.
  • Samuti ei tähenda keskmine või madalam risk, et eesnäärmevähi teke on välistatud.
   AntePC test on patsiendi spetsiifiline ja ei anna hinnangut patsiendi pereliikmete ja sugulaste riskidele, st. PRS põhised haigusriskid ei pruugi olla otseselt vanematelt lastele päritavalt edasikanduvad.
  • AntePC test ei analüüsi haruldasi eesnäärmevähi riski tõstvaid patogeenseid variante üksikgeenides, nagu näiteks BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, jt. Kui patsiendi bioloogilisel sugulasel esineb teadaolevalt patogeenne variant neis geenides või kui mehel on olnud mitmed eesnäärme-, rinna- või munasarjavähi juhtumeid perekonnas, siis soovitab Antegenes täiendavat nõustamist ja vajadusel päriliku kasvajariski üksikgeenide testimist.
  • AntePC test tugineb ajakohastele teadusuuringutele, kuid kuna geneetika valdkonnas lisandub uut informatsiooni pidevalt, siis võivad riskihinnangud aja jooksul täieneda ja muutuda. Samuti võivad muutuda soovitused testide valikuks ja kliinilised soovitused testide tulemuste põhjal.
   Sama tunnuse erinevad polügeensed riskiskoorid võivad anda indiviidide riskidele erinevaid hinnanguid, mis tulenevad mudelitesse kaasatud geneetiliste variantide ja nende kaalude erinevustest.
  • Käesoleva testi tulemusi tuleb käsitleda kontekstis teiste asjassepuutuvate kliiniliste andmetega. Lisaks võimalikule geneetilisele eelsoodumusele mõjutavad eesnäärmevähi riski ka teised riskifaktorid.
Viited
 • 1. Tasa T, Puustusmaa M, Tõnisson N, Kolk B, Padrik P. Precision Prostate Cancer Screening with a Polygenic Risk Score. medRxiv. 2020:2020.08.23.20180570.
 • 2. Schumacher FR, Al Olama AA, Berndt SI, Benlloch S, Ahmed M, Saunders EJ, et al. Association analyses of more than 140,000 men identify 63 new prostate cancer susceptibility loci. Nat Genet. 2018;50(7):928-36.

Kõik polügeense riskiskoori testid

 • Rinnavähi polügeense riskiskoori test AnteBC

  Naistele vanuses 30 kuni 75 eluaastat

 • Eesnäärmevähi polügeenne riskiskoori test AntePC

  Meestele vanuses 40-70

 • Jämesoolevähi polügeenne riskiskoori test AnteCRC

  Naistele ja meestele vanuses 40-75

 • Melanoomi polügeenne riskiskoori test AnteMEL

  Naistele ja meestele vanuses 18-70

Võta meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi või soovite lisainformatsiooni testide kasutamise kohta, palun võtke ühendust meie meeskonnaga

"*" indicates required fields