Polügeense riskiskoori tehnoloogial põhineva rinnavähi täppisennetuse rakendamine

Projekt AnteNOR

Projekti elluviimise periood: 01.05.2021-30.04.2024
Toetuse summa: 761 360,20 €
Projekti summa: 1 523 025 €

Antegenes on toonud meditsiiniseadmete turule rinnavähi geneetilist riski hindava testi AnteBC, mis põhineb polügeense riskiskoori tehnoloogial. AnteBC võimaldab eristada naiste geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning anda selle alusel täpsemad soovitused rinnavähi ennetuseks ja varajaseks avastamiseks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on AnteBC testi rakendamine Norra naiste rinnavähi sõeluuringus. Praegune rinnavähiennetus on vanuse põhine, kuid AnteBC rakendamine sõeluuringu valiku tegemisel võiks vähendada rinnavähi suremust ~20%. Projekti käigus valmistatakse ette AnteBC testi viimine Norra turule: koostöös Norra partneritega hinnatakse AnteBC toimivust Norra rahvastikus, viiakse läbi pilootuuring ning koostatakse dokumentatsioon Norra tervishoiusüsteemis avaliku rahastuse taotlemiseks.

 

Projekti tulemus

Projekti lõpuks on analüüsitud AnteBC testi toimivust Norra rahvastiku geneetilistel andmetel, viidud läbi edukas kliiniline uuring Norra raviasutustes ning koostatud vajalik teaduslik ja regulatiivne dokumentatsioon rinnavähi täppisennetuse rakendamiseks. Samuti on läbi viidud vajalikud tervishoiu valdkonna koolitused.

 

Meist

Antegenes on innovatsioonile suunatud tervisetehnoloogia ettevõte ja meditsiinilabor, mis loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

 

Projekti kontakt

OÜ Antegenes
Dr Peeter Padrik
peeter.padrik@antegenes.com