Parem tervis ja pikem elu!

Antegenesist

Ante – ladina keeles „enne“
Genes – geenid
Antegenes – geneetiline informatsioon enne haigusi

Antegenes on 2018. aastal asutatud innovatsioonile suunatud biotehnoloogia ja tervishoiu ettevõte. Antegenes loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

Meie missioon on saavutada inimestele parem tervis ja pikem elu, aidates üksikisikuid, meditsiinitöötajaid ja terviseorganisatsioone kasutada geneetilist informatsiooni personaalseteks ja rahvatervise meetmeteks. Me töötame välja uudseid ennetusele suunatud polügeensete riskiskooride tehnoloogial põhinevaid geneetilisi teste raskete levinud haiguste jaoks (kasvajad, südame-veresoonkonnahaigused, jt.). Testide abil hindame inimeste haigusriske ning koostame personaliseeritud kliinilisi jälgimisplaane. Kõik tooted on valideeritud ja teaduslikult välja töötatud Antegenesi meditsiinilaboris ning on mõeldud kasutamiseks tervishoiusüsteemis.

Meie meeskond

 • Peeter Padrik, MD, PhD

  Asutaja

  Dr. Peeter Padrik on üks juhtivaid onkolooge Eestis. Tal on klinitsistina, teadlasena ja tervishoiu juhina üle 25 aasta kogemust onkoloogia tipptasemel. Lisaks ravitööle pahaloomuliste kasvajatega, on doktor Padrik üks pioneere uudse geeniinfo rakendamisel tervishoidu.

  E-mail LinkedIn
 • Berit Kolk, MSc

  Administratiivjuht

  Berit Kolk juhib Antegenesi igapäevaseid tegevusi. Ta on töötanud Tartu Ülikooli genoomika instituudis ning ravimiuuringufirmades IQVIA ja MedFiles. Beriti töökogemus inimese geneetika valdkonnas on teinud temast spetsialisti biomeditsiiniliste andmete analüüsimises, laboritöös, genotüpiseerimises, sekveneerimises ning geneetilise informatsiooni tagasisidestamises. Berit on täiendanud end Šveitsis, Lausanne’i ülikooli genoomika keskuses.

  E-mail LinkedIn
 • Tõnis Tasa, PhD

  Arendusjuht

  Tõnis Tasa on Antegenesi arendusjuht, kes on publitseerinud nii geneetika, farmakoloogia kui ka bioinformaatika valdkonnas. Lisaks doktorikraadile Tartu Ülikoolis on Tõnis omandanud kogemusi ka Broad Instituudi biomeditsiini ja genoomika uurimiskeskuses. Antegenesis vastutab Tõnis analüütika eest.

  E-mail LinkedIn
 • Neeme Tõnisson, MD, PhD

  Meditsiinigeneetik

  Neeme Tõnisson on Antegenesi meeskonna meditsiinigeneetik ja laboriarst. Neeme on kaitsnud doktorikraadi molekulaardiagnostikas 2003. aastal ning täiendanud end Saksa Vähiuuringute Keskuses Heidelbergis, Saksamaal. 2019. aastal valiti Neeme Eesti Inimesegeneetika Ühingu presidendiks ning osaleb mitmetes teistes erialaühingutes.

  E-mail
 • Lisanna Semilarski

  Kvaliteedispetsialist

  Lisanna juhib Antegenesi kvaliteediprotsesse ning vastutab kvaliteedistandardite eest. Ta on töötanud Tartu Ülikooli Genoomika instituudis kommunikatsiooni spetsialistina ning õppinud St. Clare's koolis ja Groningeni ülikoolis.

  E-mail LinkedIn
 • Mikk Puustusmaa, PhD

  Tarkvaraarendaja

  Mikk on Antegenesi tarkvaraarendaja ja bioinformaatik, kes on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis bioinformaatika erialal. Mikk on publitseerinud mitmeid teadusartikleid bioinformaatika valdkonnas ning on töötanud veebiarendajana erasektoris.

  E-mail LinkedIn

Miks Antegenes?

Dr. Peeter Padrik:

„Oma arstikarjääri jooksul olen näinud ja ravinud, koos kolleegidega, tuhandeid vähihaigeid. Oleme olnud võimelised ravima neist paljud terveks, enamikule oleme andnud rohkem elu, kuid kahjuks paljusid ei ole suutnud ka päris terveks ravida. Oleme rakendanud palju uusi vähiravi meetodeid ja parandanud vähiravi kvaliteeti.  Samas olen alati olnud teadlik, et parimad vähijuhud oleksid need, mille teket saaks vältida. Kui ei saa vältida, siis avastada nii varakult kui võimalik, et rakendada efektiivseim ravi.

Kuivõrd vähktõbi on geneetiline haigus, siis on baasteaduste arengud avanud uued võimalused geneetilise info kasutamiseks kasvajate vältimiseks ja varaseks avastamiseks.

Neid arenguid arvestades peame rakendama geneetilise info vähiennetuses nii hästi kui võimalik. Selle poole püüdlemise ja selle eesmärgi saavutamise toetamiseks ongi asutatud organisatsioonina Antegenes. Kuivõrd sarnased geneetilised ja kliinilised printsiibid kehtivad ka teiste komplekshaiguste kohta, siis oleme kaasanud ka need oma arendustesse. Inimestele on ikkagi kõige olulisem nende terviklik tervis ja pikaealisus, mitte niivõrd üksikhaigused.“

 

Meie partnerid