Antegenes

Antegenes on 2018 aastal asutatud innovatsioonile suunatud Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte. Antegenes on Eesti Terviseameti poolt registreeritud ambulatoorsete meditsiinigeneetika, onkoloogia- ja laboriteenuste tervishoiuteenuse pakkuja Eestis. Kõik meie testid on Terviseametis registreeritud in vitro diagnostikameditsiiniseadmete (98/79/EC) direktiivi alusel. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 13485:2016 standardile.

Oleme töötanud välja uudsed polügeensete riskiskooride tehnoloogial põhinevad geneetilised testid vähi tekkeriskide hindamiseks. Polügeneetilised riskiskoorid summeerivad informatsiooni tuhandetest geneetilistest variantidest inimese genoomis. Kombineerides eelneva informatsiooni inimese taustaga (päritolu, vanus ja sugu) suudame arvutada tema personaalsed vähiriskid ning anda arstlikud soovitused vähi ennetamiseks ja enneaegseks avastamiseks.
PEs set to make a $3-4 billion bet on intermediate pharma companies where to buy superdrol anabolic steroids online shop in india, anabolic steroids list in india – directauto
Meie missioon on saavutada inimestele parem tervis ja pikem elu, aidates üksikisikuid, meditsiinitöötajaid ja terviseorganisatsioone kasutada geneetilist informatsiooni personaalseteks ja rahvatervise meetmeteks.

Meist kirjutavad

Meie meeskond

 • Peeter Padrik, MD, PhD

  Asutaja

  Dr. Peeter Padrik on üks juhtivaid onkolooge Eestis. Tal on klinitsistina, teadlasena ja tervishoiu juhina üle 25 aasta kogemust onkoloogia tipptasemel. Lisaks ravitööle pahaloomuliste kasvajatega, on doktor Padrik üks pioneere uudse geeniinfo rakendamisel tervishoidu.

  E-mail LinkedIn
 • Berit Kolk, MSc

  Administratiivjuht

  Berit Kolk juhib Antegenesi igapäevaseid tegevusi. Ta on töötanud Tartu Ülikooli genoomika instituudis ning ravimiuuringufirmades IQVIA ja MedFiles. Beriti töökogemus inimese geneetika valdkonnas on teinud temast spetsialisti biomeditsiiniliste andmete analüüsimises, laboritöös, genotüpiseerimises, sekveneerimises ning geneetilise informatsiooni tagasisidestamises. Berit on täiendanud end Šveitsis, Lausanne’i ülikooli genoomika keskuses.

  E-mail LinkedIn
 • Neeme Tõnisson, MD, PhD

  Meditsiinigeneetik

  Neeme Tõnisson on Antegenesi meeskonna meditsiinigeneetik ja laboriarst. Neeme on kaitsnud doktorikraadi molekulaardiagnostikas 2003. aastal ning täiendanud end Saksa Vähiuuringute Keskuses Heidelbergis, Saksamaal. 2019. aastal valiti Neeme Eesti Inimesegeneetika Ühingu presidendiks ning osaleb mitmetes teistes erialaühingutes.

  E-mail
 • Siim Sõber, PhD

  Tootejuht

  Siim Sõber on Antegenesi tootejuht. Tema akadeemiline töö on olnud suunatud inimese vererõhu geneetika ja platsenta geeniekspressiooni selgitamisele. Nüüdseks on Siim keskendunud geenianalüüside kättesaadavamaks tegemisele patsientide ja arstide jaoks. Antegenesis rakendab ta oma töökogemusi ülikoolist, avalikust- ja erasektorist meie tooteportfelli igakülgseks arendamiseks.

  E-mail LinkedIn
 • Anna Padrik, BA

  Turundusjuht

  Anna Padrik on Antegenesi turundusjuht, kes juhib meie turundus- ja kommunikatsioonitegevusi. Tal on tugev taust kommunikatsioonis ja sotsiaalmeedia turunduses ning on varem töötanud meedia ja tehnoloogia brändidega Eestis ja Londonis. Anna on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.

  E-mail LinkedIn
 • Regina Saar, MSc

  Bioinformaatik / Lapsehoolduspuhkusel

  Regina Saar on Antegenesi bioinformaatik. Hariduselt on ta geenitehnoloog ning täiendanud ennast infotehnoloogia valdkonnas. Regina on töötanud meditsiinilaboris tsütoloogia laborandina ning tarkvaraarendaja erasektoris.

  E-mail LinkedIn
 • Krista Kruuv-Käo, MD

  Äriarendusjuht

  Krista Kruuv-Käo vastutab Antegenese äriarenduse eest. Alustades Eesti Geenivaramu loomisest ja juhtimisest, on ta erinevates ametites osalenud tervishoiu ja personaalmeditsiini edendamises juba 20 aastat. Viimane, seni suurim kliinilises keskkonnas ellu viidud personaalmeditsiini rakenduslik projekt, mida Krista juhtis, oli 2021 aastal lõppenud “Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna täppisennetuses”. Krista on omandanud arstikutse Tartu Ülikoolis.

  E-mail LinkedIn
 • Jana Jõgi, MSc

  Kvaliteedijuht / Lapsehoolduspuhkusel

  Jana Jõgi on Antegenesi kvaliteedijuht. Tema peamised ülesanded on tagada toodete ja teenuste kvaliteet ning nende nõuetele vastavus kehtivate regulatsioonide ja standardite järgi. Tal on pikaajaline analüütikalabori ja kvaliteedikontrolli/tagamise kogemus, sealjuures olnud pädev isik GMP vastavusele ravimitoimeainete tootmise ettevõttes. Jana on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Rakenduskeemia ja Biotehnoloogia erialal.

  E-mail LinkedIn
 • Anette Paas, RN

  Õde

  Anette on Antegenesi õde. Õekutse omandas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, on varasemalt töötanud erinevate onkoloogiliste patsientide ja haigustega Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Antegenesis pakub Anette geenitestidega seotud konsultatsioone, viib läbi rahvusvahelisi uuringuid ja vastutab selle eest, et kõik meie testid jõuaksid inimesteni ja tagasi laborisse.

  E-mail LinkedIn
 • Roman Zahharov, MA

  Finantsjuht

  Roman omab ärirahanduse magistrikraadi ja tal on 20 aastat kogemust finantsjuhtimises. Ta on Association of Chartered Certified Accountants'i vilistlane ja töötas BIG4/KPMG vandeaudiitorina. Ta on õpetanud juhtimis- ja finantskontrolli Estonian Business Schoolis ning vastutanud finantsjuhtimise eest mitmes rahvusvahelises korporatsioonis.

  E-mail LinkedIn
 • Robert Koesters, PhD

  Piirkonnajuht, Saksamaa, Šveits ja Austria

  Robert Koesters on rahvusvahelise kogemusega molekulaaronkoloog ja genoomika spetsialist. Ta töötas erinevatel juhtivatel teaduslikel ametikohtadel Zürichi lastehaiglas, Saksa Vähiuuringute Keskuses Heidelbergis ja Pierre et Marie Curie ülikoolis Pariisis, kus ta määrati neeruvähi geneetika professoriks. Robertil on kogemus teadusdirektorina Megenos, kus ta vastutas koostöö eest meditsiini ja bioeetika valdkonna asutustega üle Euroopa. Antegenesis on Robert Saksamaa, Šveitsi ja Austria piirkonnajuht.

  E-mail LinkedIn
 • Jagnar Pindmaa

  Tehnoloogiajuht

  Jagnar on Antegenesi tehnoloogiajuht. Ta on tohutult kirglik tehnoloogia, innovatsiooni ja turvalisuse vastu. Jagnar jälgib pidevalt tehnoloogiatööstuse uusimaid suundumusi, et rakendada selle parimaid tavasid Antegenesis. Ta on IT-valdkonnas töötanud üle 10 aasta, enamik aega sellest tulemustele orienteeritud kliendikeskse tarkvarainsenerina.

  E-mail LinkedIn
 • Olar Teder, MBA

  Müügijuht

  Olar on Antegenesi müügijuht, kellel on müügikogemust erinevates riikides, ettevõtetes ja positsioonides juba üle 20 aasta. Antegenesis vastutab ta kõige müügiga seonduva eest. Magistrikraadi ärijuhtimises omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis.

  E-mail LinkedIn
 • Tõnis Tasa, PhD

  Bioinformaatika konsultant

  Tõnis Tasa on Antegenesi bioinformaatik, kes on publitseerinud nii geneetika, farmakoloogia kui ka bioinformaatika valdkonnas. Lisaks doktorikraadile Tartu Ülikoolis on Tõnis omandanud kogemusi ka Broad Instituudi biomeditsiini ja genoomika uurimiskeskuses. Antegenesis vastutab Tõnis analüütika eest.

  E-mail LinkedIn
 • Mikk Puustusmaa, PhD

  Bioinformaatika konsultant

  Mikk Puustusmaa on Antegenesi bioinformaatik, kes on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis bioinformaatika erialal. Mikk on publitseerinud mitmeid teadusartikleid bioinformaatika valdkonnas ning on töötanud veebiarendajana erasektoris.

  E-mail LinkedIn

Nõuandev kogu

 • Akshay

  Akshay Mody, MD

  Akshay Modyl on üle 20 aasta kogemust tervishoius juhtivatel positsioonidel. Tema viimane kogemus on kiirelt kasvavas meditsiiniorganisatsioonis Viiv Healthcare, mis on edukalt lõpuni viinud seitse 3. faasi uuringut ning viie aasta jooksul loonud tooteportfelli, mis keskendub avastamise ja varajases uurimisjärgus olevatele toodetele (Discovery and Early Development products). Akshay on juhtinud ka globaalseid ja üleeuroopalisi toodete lansseerimisi GSK-s ning regiooni ja riigi juhatajana toonud turule ravimeid mitmetes ravivaldkondades (Roches, Novartises ja Ciba-Geigys).

  LinkedIn

Miks Antegenes?

Dr. Peeter Padrik:

„Oma arstikarjääri jooksul olen näinud ja ravinud, koos kolleegidega, tuhandeid vähihaigeid. Oleme olnud võimelised ravima neist paljud terveks, enamikule oleme andnud rohkem elu, kuid kahjuks paljusid ei ole suutnud ka päris terveks ravida. Oleme rakendanud palju uusi vähiravi meetodeid ja parandanud vähiravi kvaliteeti.  Samas olen alati olnud teadlik, et parimad vähijuhud oleksid need, mille teket saaks vältida. Kui ei saa vältida, siis avastada nii varakult kui võimalik, et rakendada efektiivseim ravi.

Kuivõrd vähktõbi on geneetiline haigus, siis on baasteaduste arengud avanud uued võimalused geneetilise info kasutamiseks kasvajate vältimiseks ja varaseks avastamiseks.

Neid arenguid arvestades peame rakendama geneetilise info vähiennetuses nii hästi kui võimalik. Selle poole püüdlemise ja selle eesmärgi saavutamise toetamiseks ongi asutatud organisatsioonina Antegenes. Kuivõrd sarnased geneetilised ja kliinilised printsiibid kehtivad ka teiste komplekshaiguste kohta, siis oleme kaasanud ka need oma arendustesse. Inimestele on ikkagi kõige olulisem nende terviklik tervis ja pikaealisus, mitte niivõrd üksikhaigused.“

Partnerid