Mille poolest erinevad tervishoiu ja mitte-tervishoiu geenitestid?

Pressiteated Uudised
28 september 2021

Erinevaid geeniteste rakendatakse ja pakutakse olemuslikult kahe erineva mudeli kaudu: tervishoiu geenitestid ja niinimetatud „otse tarbijale“ („direct-to-consumer“) geenitestid, mis pole mõeldud kasutamiseks tervishoius.

Millel põhineb nende oluline erinevus?

Kõige lihtsamalt: tervishoiu geenitestide tulemuste põhjal saab teostada täiendavaid tervishoiuteenuseid paremaks terviseks. See tähendab, et testide tulemusi saavad kasutada ka arstid omapoolsete otsuste tegemisel patsientide tervise heaks. Mitte-tervishoiu geenitestide tulemusi selleks aga rakendada ja kasutada ei saa. See sisuline erinevus on äärmiselt oluline.

Tervishoiu geenitestid järgivad tervishoiuteenustele seatud regulatsioone. Nende korral on kvaliteedi tagamiseks teostatud teaduslik ja laboratoorne valideerimine. Testide tulemuste alusel antavad meditsiinilised soovitused on teaduslikult põhjendatud ja arstide poolt kinnitatud.

Mitte-tervishoiu testide korral see aga puudub ja võib öelda, et tegemist on mõneti lihtsalt meelelahutusega.

Euroopa Liidu ja ka Eesti regulatsioonide kohaselt peavad juba praegu haigusriske hindavad geenitestid olema teostatud tervishoiu geenitestide nõuete alusel.

Antegenesi testid on mõeldud tervishoius kasutamiseks

Antegenes on arendanud enda geenitestid vastavalt tervishoiu regulatiivsetele nõuetele. Kõik meie testid on ametlikud tervishoiuteenused ning järgime Euroopa Liidu nõudeid tervise- ja geneetiliste andmete töötlemisele.

  • Testid põhinevad laiaulatuslikel teadusuuringutel.
  • Testid on välja töötatud koostöös arstide ja teadlastega. Meie testide arendusse on panustanud nii onkoloogid, meditsiinigeneetikud, geeniteadlased kui ka bioinformaatikud.
  • Testid on valideeritud Eesti Geenivaramu ja Ühendkuningriigi Biopanga anonüümsetel andmetel.
  • Testid on terviseametis registreeritud CE-märgisega in vitro diagnostikameditsiiniseadmed.
  • Antegenes on ametlik meditsiinilabor ning omab meditsiiniseadmete tootmise ISO 13485 sertifikaati. See tähendab, et kõik protsessid ja seadmed vastavad kvaliteedinõuetele.

Meie geenitestid on mõeldud tervishoius kasutamiseks, nende põhjal saavad teha otsuseid arstid ja kasutada teste kasvajate personaliseeritud ennetuseks ehk täppisennetuseks.

Vaata selgituseks ka meie tegevjuhi Dr Peeter Padriku artiklit ERRi Novaatoris.