Antegenesi programmid rahvatervise parandamiseks

​​Võimalus hinnata haiguste kõrgenenud geneetilist eelsoodumust omab otsest kliinilist tähendust, sest võimaldab rakendada personaliseeritud ennetuse ja sõeluuringute strateegiad. Oleme välja töötanud uute lähenemistega personaliseeritud sõeluuringute programmid rahvatervise parandamiseks.
​​
​​Rinna-, jämesoole-, eesnäärmevähi ja melanoomi korral annavad paljude üksiknukleotiidide kombineeritud efektid haigusriskide eristustasemed, mis võimaldavad neid rakendada populatsioonipõhistes ennetuse ja varase avastamise programmides.