Rinnavähi täppisennetuse programm

Võtke meiega ühendust rinnavähi täppisennetuse programmi rakendamiseks: info@antegenes.com

Rinnavähk on naiste seas kõige surmavam kasvaja maailmas. Näiteks haigestub Euroopas 85. eluaastaks iga kaheksas naine, sealjuures 20% kõigist vähijuhtudest esineb alla 50-aastastel naistel.

Rinnavähi suremust on võimalik vähendada lisaks paremale ravile ka läbi ennetavate meetmete nii haiguse tekke vähendamise kui ka varase avastamise näol. Hetkel tervishoiusüsteemis rakendatavad rinnavähi sõeluuringuprogrammid baseeruvad üksnes vanusel. Praegune käsitlus ei toeta regulaarset sõeluuringut alla 50-aastastel naistel välistades vähi varajase avastamise kõrge geneetilise riskiga nooremate naiste seas. Vajalik on senisest täpsem lähenemine.

Tänapäeval ei ole enam sobiv rakendada ühtseid soovitusi kõigile naistele, sest naiste risk haigestuda rinnavähki on individuaalne. Rinnavähi korral on ligikaudu 31% haigestumusriskide erinevustest tingitud geneetilistest faktoritest ja 16% keskkonna mõjudest. Geneetilise riski arvestamine võimaldab korraldada sõeluuringut senisest efektiivsemalt.

Antegenesi poolt välja arendatud AnteBC test hindab rinnavähi polügeenset eelsoodumusriski ning on oluliseks komponendiks uudsele sõeluuringu mudelile. Meie välja arendatud rinnavähi sõeluuringu programmi mudel kasutab polügeenseid riske sõeluuringute disaini isikustamiseks, aga vajadusel ka harvade kõrge riskiga üksikgeenide variantide testimist.

Programm sisaldab AnteBC testi kasutamist ja on sobilik naistele vanuses 30 kuni 75.