Rinnavähi geneetilise riski test naistele (AnteBC)

Alates 195.00

Oluline informatsioon

Testi tulemused seotakse siia väljale sisestatud e-mailiga

Testijärgne konsultatsioon

Teid konsulteerib testi tulemuste osas meditsiinitöötaja. Kui tellite ühele inimesele mitu testi, siis tuleb konsultatsioon lisada ainult üks kord.

Lisa test tellimusele

AnteCRC on jämesoolevähi geneetilise riski test. Sobib nii meestele kui naistele.

AnteMEL on melanoomi geneetilise riski test. Sobib nii meestele kui naistele.

Toote hind: 195.00
Lisavalikute hind kokku::
Order total:

Mida AnteBC test sisaldab?

 • Rinnavähiga seotud 2803 geneetilise markeri analüüsi;
 • Individuaalset rinnavähi polügeenset riskiskoori;
 • Rinnavähi haigestumise geneetilist riski võrreldes ülejäänud naiste populatsiooniga;
 • Haigestumistõenäosust 10-aasta jooksul ning riskihinnangut võrreldes keskmise geneetilise riskiga naisega;
 • Testi tulemuse tõlgendust koos kliiniliste soovitustega;

Kes on peamine AnteBC sihtgrupp?

AnteBC test on soovitatud naistele vanuses 30 kuni 75 eluaastat.

Kuidas AnteBC tegemine käib?

Testimise sammud on kirjeldatud siin
Testi ülevaade ja metoodika on kirjeldatud siin

AnteBC testi piirangud

 • AnteBC test ei ole kasutatav rinnavähi diagnoosimiseks.
 • AnteBC testi alusel hinnatud kõrgenenud risk ei tähenda, et inimene haigestub elu jooksul rinnavähki. Samuti ei tähenda keskmine või madalam risk, et rinnavähi teke on välistatud.
 • AnteBC test ei anna hinnangut teie pereliikmete ja sugulaste riskidele, st. polügeense riskiskoori põhised haigusriskid ei pruugi olla otseselt vanematelt lastele päritavalt edasikanduvad.
 • AnteBC test ei analüüsi haruldasi rinnavähi riski tõstvaid patogeenseid mutatsioone üksikgeenides, nagu näiteks BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1, STK11.
 • AnteBC test tugineb ajakohastele teadusuuringutele, kuid kuna geneetika valdkonnas lisandub uut informatsiooni pidevalt, siis võivad riskihinnangud aja jooksul täieneda ja muutuda. Samuti võivad muutuda soovitused testide valikuks ja kliinilised soovitused testide tulemuste põhjal.
 • Sama tunnuse erinevad polügeensed riskiskoorid võivad anda indiviidide riskidele erinevaid hinnanguid, mis tulenevad mudelitesse kaasatud geneetiliste variantide ja nende kaalude erinevustest.
 • Käesoleva testi tulemusi tuleb käsitleda kontekstis teiste asjassepuutuvate kliiniliste andmetega. Lisaks võimalikule geneetilisele eelsoodumusele mõjutavad rinnavähi riski ka teised riskifaktorid.
CE-IVD
/* Omit closing PHP tag at the end of PHP files to avoid "headers already sent" issues. */