Jämesoolevähi geneetilise riski test kõigile (AnteCRC)

Alates 195.00

Oluline informatsioon

Testi tulemused seotakse siia väljale sisestatud e-mailiga

Testijärgne konsultatsioon

Teid konsulteerib testi tulemuste osas meditsiinitöötaja. Kui tellite ühele inimesele mitu testi, siis tuleb konsultatsioon lisada ainult üks kord.

Lisa test tellimusele

AnteMEL on melanoomi geneetilise riski test. Sobib nii meestele kui naistele.

AnteBC on rinnavähi geneetilise riski test. Sobilik ainult naistele.

AntePC on eesnäärmevähi geneetilise riski test. Sobilik ainult meestele.

Toote hind: 195.00
Lisavalikute hind kokku::
Order total:

Mida AnteCRC testi tulemus sisaldab?

 • Jämesoolevähiga seotud 91 geneetilise variandi analüüsi;
 • Individuaalset jämesoolevähi polügeenset riskiskoori;
 • Jämesoolevähi haigestumise riski võrreldes ülejäänud populatsiooniga;
 • Haigestumistõenäosust 10-aasta jooksul ning riskihinnangut võrreldes keskmise geneetilise riskiga inimesega;
 • Testi tulemuse tõlgendust koos kliiniliste soovitustega;

Kes on peamine AnteCRC sihtgrupp?

AnteCRC test on soovitatud meestele ja naistele vanuses 40 kuni 75 eluaastat.

Kuidas AnteCRC tegemine käib?

Testimise sammud on kirjeldatud siin
Testi ülevaade ja metoodika on kirjeldatud siin

AnteCRC testi piirangud

 • AnteCRC test ei ole kasutatav jämesoolevähi diagnoosimiseks.
 • AnteCRC testi alusel hinnatud kõrgenenud risk ei tähenda, et inimene haigestub elu jooksul jämesoolevähki. Samuti ei tähenda keskmine või madalam risk, et jämesoolevähi teke on välistatud.
 • AnteCRC test ei anna hinnangut teie pereliikmete ja sugulaste riskidele, st. polügeense riskiskoori põhised haigusriskid ei pruugi olla otseselt vanematelt lastele päritavalt edasikanduvad.
 • AnteCRC test ei analüüsi haruldasi jämesoolevähi riski tõstvaid patogeenseid mutatsioone üksikgeenides, nagu näiteks APC, KRAS, TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, STK11, MUTYH, jt.
 • AnteCRC test tugineb ajakohastele teadusuuringutele, kuid kuna geneetika valdkonnas lisandub uut informatsiooni pidevalt, siis võivad riskihinnangud aja jooksul täieneda ja muutuda. Samuti võivad muutuda soovitused testide valikuks ja kliinilised soovitused testide tulemuste põhjal.
 • Sama tunnuse erinevad polügeensed riskiskoorid võivad anda indiviidide riskidele erinevaid hinnanguid, mis tulenevad mudelitesse kaasatud geneetiliste variantide ja nende kaalude erinevustest.
 • Käesoleva testi tulemusi tuleb käsitleda kontekstis teiste asjassepuutuvate kliiniliste andmetega. Lisaks võimalikule geneetilisele eelsoodumusele mõjutavad jämesoolevähi riski ka teised riskifaktorid.
CE-IVD
/* Omit closing PHP tag at the end of PHP files to avoid "headers already sent" issues. */