Eesnäärmevähi geneetilise riski test meestele (AntePC)

Alates 195.00

Oluline informatsioon

Testi tulemused seotakse siia väljale sisestatud e-mailiga

Testijärgne konsultatsioon

Teid konsulteerib testi tulemuste osas meditsiinitöötaja. Kui tellite ühele inimesele mitu testi, siis tuleb konsultatsioon lisada ainult üks kord.

Lisa test tellimusele

AnteCRC on jämesoolevähi geneetilise riski test. Sobib nii meestele kui naistele.

AnteMEL on melanoomi geneetilise riski test. Sobib nii meestele kui naistele.

Toote hind: 195.00
Lisavalikute hind kokku::
Order total:

Mida AntePC testi sisaldab?

 • Eesnäärmevähiga seotud 121 geneetilise variandi analüüsi;
 • Individuaalset essnäärmevähi polügeenset riskiskoori;
 • Eesnäärmevähi haigestumise riski võrreldes ülejäänud meeste populatsiooniga;
 • Haigestumistõenäosust 10-aasta jooksul ning riskihinnangut võrreldes keskmise geneetilise riskiga mehega;
 • Testi tulemuse tõlgendust koos kliiniliste soovitustega;

Kes on peamine AntePC sihtgrupp?

AntePC test on soovitatud meestele vanuses 40 kuni 70 eluaastat.

Kuidas AntePC tegemine käib?

Testimise sammud on kirjeldatud siin
Testi ülevaade ja metoodika on kirjeldatud siin

AntePC testi piirangud

 • AntePC test ei ole kasutatav eesnäärmevähi diagnoosimiseks.
 • AntePC testi alusel hinnatud kõrgenenud risk ei tähenda, et inimene haigestub elu jooksul eesnäärmevähki. Samuti ei tähenda keskmine või madalam risk, et eesnäärmevähi teke on välistatud.
 • AntePC test ei anna hinnangut teie pereliikmete ja sugulaste riskidele, st. polügeense riskiskoori põhised haigusriskid ei pruugi olla otseselt vanematelt lastele päritavalt edasikanduvad.
 • AntePC test ei analüüsi haruldasi eesnäärmevähi riski tõstvaid patogeenseid mutatsioone üksikgeenides, nagu näiteks BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, jt.
 • AntePC test tugineb ajakohastele teadusuuringutele, kuid kuna geneetika valdkonnas lisandub uut informatsiooni pidevalt, siis võivad riskihinnangud aja jooksul täieneda ja muutuda. Samuti võivad muutuda soovitused testide valikuks ja kliinilised soovitused testide tulemuste põhjal.
 • Sama tunnuse erinevad polügeensed riskiskoorid võivad anda indiviidide riskidele erinevaid hinnanguid, mis tulenevad mudelitesse kaasatud geneetiliste variantide ja nende kaalude erinevustest.
 • Käesoleva testi tulemusi tuleb käsitleda kontekstis teiste asjassepuutuvate kliiniliste andmetega. Lisaks võimalikule geneetilisele eelsoodumusele mõjutavad eesnäärmevähi riski ka teised riskifaktorid.
CE-IVD
/* Omit closing PHP tag at the end of PHP files to avoid "headers already sent" issues. */