Naha melanoomi täppisennetuse programm

Melanoomi haigestumise sagedus on Eestis märgatavalt tõusnud. Haiguse varajane avastamine võimaldab kõrge tõenäosusega paranemist, kuid haiguse levinud staadiumis avastamisel on prognoos halb.

Eestis ei ole kasutusel ühtegi riiklikult korraldatud melanoomi sõeluuringu programmi. Enamik melanoome diagnoositakse, kui patsient leiab ise esialgse nahamuutuse. Kõrgenenud riskiga isikutele soovitatakse rahvusvaheliste juhiste alusel naha regulaarset kontrolli lisaks tervisekäitumise meetmetele.

Uuringute alusel on päriliku komponendi osakaal melanoomi tekkes (kasvajate lõikes) üks kõrgemaid. Seda mõjutavad paljud väikse mõjuga geenivariandid, mida on võimalik summeerida polügeensete riskiskooride abil. Uuringud näitavad, et 9-21%-l inimestest, kel puuduvad välised kõrge melanoomi riski tunnused, esineb kõrgenenud polügeenne risk melanoomi tekkeks. Seetõttu võimaldab geneetiline testimine avastada melanoomi kõrgenenud eelsoodumusega isikuid, kellel traditsiooniliste riskifaktorite alusel on tavapärane riskiprofiil.

Antegenes on välja arendanud polügeensel riskiskooril baseeruva geneetilise testi – AnteMEL, mis on üheks aluseks melanoomi ennetamisel ja varasel avastamisel. AnteMEL testi eesmärgiks on vähendada melanoomist tingitud suremuse riski läbi ennetavate ja varajase avastamise meetmete.

AnteMEL on oluliseks komponendiks melanoomi täppisennetuse programmis. Lisaks polügeensest riskitasemest tulenevatele juhistele annab melanoomi täppisennetuse programm tervisekäitumise soovitusi ning näidustuse korral suunab meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja üksikgeenide testimisele, kus selgitatakse haruldaste kõrge riskiga kasvaja variantide olemasolu.

Programm sisaldab AnteMEL testi kasutamist ning on sobilik naistele ja meestele vanuses 18-70.