Tervisetehnoloogia ettevõte Antegenes võitis rahvusvahelise terviseandmete konkursi

Uudised
11 juuni 2021

Antegenesi projekt Eesti geenivaramu geenidoonorite andmete kasutusele toomiseks tervishoius uudsete geenitestide näol tuli Soome innovatsioonifondi Sitra poolt korraldatud õiglase andmekasutuse konkursi The Fair Health Data Challenge võitjaks.

Antegenesi tegevjuht ja asutaja dr Peeter Padrik ütles, et projekti eesmärgiks on uudse geeniinfo abil anda inimestele täpsemaid meditsiinilisi soovitusi vähi täppisennetuseks ja varajaseks avastamiseks.

„Meil on väga hea meel, et geenidoonoritele suunatud projekt on saavutanud ka rahvusvahelise tunnustuse ja seda just geeniandmete õiglase kasutamise vaatepunktist. Võime öelda, et projektis on kaks innovatsiooni: polügeensete riskiskooride tehnoloogia kasutuselevõtt tervishoius ja teisalt biopanga geeniandmete toomine tervishoidu,“ sõnas Padrik. Projekti raames on vähi täppisennetuseks mõeldud geenitesti raporti saanud juba üle 4200 inimese.

Konkursi eesmärk oli leida Euroopast praktilisi näiteid lahendustest, mis kasutavad terviseandmeid läbipaistvalt ja inimesi kaasavalt. Rahvusvaheline ekspertidest koosneva žürii hinnangul on Antegenesi lahendus suurepärane näide sellest, kuidas biopangale geeniproovi andev inimene saab oma andmete jagamisest ka ise otsest kasu. „Vähi varajane avastamine on rahvatervise seisukohast märkimisväärne. Lahendus ühendab optimaalselt erinevate andmeallikate kasutamise ning pakub inimesele võimalust nõusoleku põhiselt saada oma tervise jaoks reaalset kasu,“ ütles žürii.

„Võidulahendustel on kindel nägemus paremast tulevikust, kus andmete jagamise kaudu luuakse üha innovaatilisemaid lahendusi, millest on kasu kõigile,“ ütles žürii esimees Stephan Schug, kes on digitaalse tervishoiu pioneer ja Saksamaa IQmed Healthcare Consultants digitaalse tervise strateegiajuht. Lisaks Antegenesile krooniti võitjaks ka Läti iduettevõte Longenesis ja soomlaste Sensotrend.

Erinevalt teistest selle valdkonna konkurssidest keskendus rahvusvaheline ekspertidest koosnev žürii eelkõige lahenduse õiglusele eri osapoolte seisukohast ja inimese võimele ise oma andmeid hallata. Kandidaate hinnati järgmiste kriteeriumide alusel: enda isikuandmete haldamine; kasutajasõbralikkus ja andmetele juurdepääsetavus; andmete jagamise mudel; õiglus, turvalisus ja konfidentsiaalsus; lahenduse mõju; innovatsioon ja usaldus.

Antegenesi projekti raames saavad Eesti geenivaramu geenidoonorid enda geeniandmete põhjal geneetilise eelsoodumuse hinnangud enamlevinud vähitüüpidele. Antegenesi poolt välja töötatud geneetilised riski testid kasutavad vähiriski hindamiseks inimese nõusolekul geenivaramus olevaid geneetilisi andmeid. Olemasolevad geenidoonorid saavad esitada geenivaramule avalduse enda andmete väljastamiseks. Antegenesi kodulehel testi tellimuse esitamise järgselt avatakse geenidoonorile kasutajakonto, mille kaudu saab turvaliselt oma andmed edastada.

Edastatud andmete põhjal valmib tervishoius kasutatav personaalne meditsiiniline raport, mis sisaldab teaduslikult põhjendatud arstlikke soovitusi vähi täppisennetuseks ja edasisteks uuringuteks. Kõik testi tulemused edastatakse riiklikusse tervise infosüsteemi kasutamiseks üldises tervishoiusüsteemis. Testid põhinevad uudsel polügeensete riskiskooride tehnoloogial.

Kogu protsess on veebipõhine ning geenidoonorid saavad tellida ühe testi tasuta. Geeniandmeid hoitakse ja töödeldakse Antegenesi poolt turvaliselt vastavalt tervishoiuteenuste osutajale sätestatud nõuetele ja seadustele. Andmete väljastamisel geenidoonorile hoitakse geeniandmeid jätkuvalt edasi ka geenivaramus.

Soome innovatsioonifond Sitra on sõltumatu avalik sihtasutus, mille eesmärk on edendada rahvusvahelist konkurentsivõimet ja koostööd viies ellu projekte, mis suurendavad majanduse tõhusust, parandavad hariduse või teaduse taset või uurivad tuleviku arengusuundi.

Antegenesi geenidoonorite kampaania: https://antegenes.com/et/geenidoonor/