Geenitestid vähiriskide avastamiseks ja vähi täppisennetuseks

Vähktõve riskide geenitestid koos kliiniliste soovitustega

Mida sisaldavad Antegenesi testide tulemused?

  • Vähitekke geneetiline riskihinnang järgneva 10-aasta jooksul
  • Teie riskide võrdlus samast rahvusest, soost ja vanusest inimestega
  • Teie tulemuste põhised soovitused ja tegevused riskide maandamiseks

AnteBC rinnavähitesti näidisraport